Welcome
Login

Běžné technické problémy a jak je vyřešit

Problémy související s ukládáním do mezipaměti prohlížeče

Některé problémy mohou souviset s ukládáním do mezipaměti a nastaveními prohlížeče. Před kontaktováním podpory vyzkoušejte následující kroky, abyste zjistili, zda se problém dá vyřešit:

 1. Vyčištění mezipaměti v nastavení prohlížeče
 2. Použití alternativního prohlížeče
 3. Zkontrolování, zda na vašem počítači/laptopu není používán adblock software

Pokud problém není vyřešen, poskytněte nám relevantní informace o použitém zařízení a prohlížečích a pokud je používán nějaký adblock software, uveďte název programu, který momentálně používáte.

Jak vyčistit mezipaměť

Pro desktopové prohlížeče, abyste rychle otevřeli menu sloužící k vyčištění mezipaměti, souborů cookie a historie, ujistěte se, že je prohlížeč otevřený a stiskněte klávesy Ctrl-Shift-Delete (Windows) nebo Command-Shift-Delete (Mac). Pokud to nefunguje, postupujte podle příslušných pokynů níže.

Chrome

 1. Do adresního řádku prohlížeče zadejte:
   chrome://settings/clearBrowserData
 2. Na vrcholu okna "Vymazat data prohlížení" klikněte na Pokročilé.
 3. Vyberte následující:

  - Historie prohlížení

  - Historie stahování

  - Soubory cookie a další data webu

  - Uložené obrázky a soubory
 4. Z rozbalovací nabídky "Časový rozsah" můžete vybrat období, pro které chcete vymazat uložené informace. Pro vymazání celé mezipaměti vyberte Všechny časy.

 5. Klikněte na VYMÁZAT DATA.
 6. Zavřete/ukončete všechna okna prohlížeče a znovu jej otevřete.


Firefox

 1. Z nabídky Historie vyberte Smazat nedávnou historii.
 2. Pokud je menu skryté, stiskněte klávesu Alt, aby se zobrazilo.

 3. V rozbalovacím menu Časový rozsah pro mazání: vyberte požadovaný rozsah; pro smazání celé mezipaměti vyberte Vše.
 4. Vedle položky "Podrobnosti" klikněte na šipku dolů, abyste vybrali, které části historie se mají smazat; pro smazání celé mezipaměti vyberte všechny položky.
 5. Klikněte na tlačítko Smazat nyní.
 6. Zavřete všechna okna prohlížeče a znovu ho otevřete.


Microsoft Edge

 1. V pravém horním rohu klikněte na ikonu Nabídka (vypadá jako hvězda se třemi vodorovnými čarami).
 2. Klikněte na ikonu Historie (vypadá jako hodiny) a poté vyberte Vymazat celou historii.
 3. Vyberte Prohlížecí historie, poté Cookies a uložená data webových stránek a nakonec Uložená mezipaměť a soubory. Klikněte na Vymazat.
 4. Po zobrazení zprávy "Vše je vymazáno!" zavřete všechna okna prohlížeče a znovu ho otevřete.


Internet Explorer 11

Poznámka: Dne 12. ledna 2016 ukončila společnost Microsoft podporu pro verze Internet Exploreru před verzí 11. Důrazně doporučujeme aktualizovat váš operační systém, pokud vaše současné zařízení nepodporuje Internet Explorer 11. Pokud máte problémy s Internet Explorerem, ujistěte se, že je vypnuta kompatibilitní zobrazení.

 1. Vyberte Nástroje > Bezpečnost > Smazat historii prohlížení....

  Pokud je menu skryté, stiskněte klávesu Alt, aby se zobrazilo.

 2. Zrušte výběr Uchovat data oblíbených webových stránek a vyberte:

  - Dočasné soubory internetu nebo Dočasné soubory internetu a soubory webových stránek

  - Cookies nebo Cookies a data webových stránek

  - Historii
 3. Klikněte na Smazat. Proces bude dokončen, když se v dolní části okna zobrazí potvrzení.
 4. Zavřete všechna okna prohlížeče a znovu ho otevřete.


Opera

 1. Z nabídky Opera vyberte Nastavení, poté Soukromí a zabezpečení a nakonec Smazat data prohlížení....
 2. V otevřeném dialogovém okně z rozbalovací nabídky "Vymazat následující položky z:" vyberte Začátek doby.
 3. Vyberte následující položky:

  - Historii prohlížení

  - Historii stahování

  - Cookies a další data webů

  - Dočasné soubory obrázků a soubory
 4. Klikněte na tlačítko Smazat data prohlížení.
 5. Zavřete všechna okna prohlížeče a znovu ho otevřete.


Safari 8 a novější

 1. Z nabídky Safari vyberte Vymazat historii... nebo Vymazat historii a data webů....
 2. Vyberte požadovaný časový rozsah a klikněte na tlačítko Vymazat historii.
 3. Přejděte do menu Safari > Ukončit Safari nebo stiskněte klávesovou zkratku Command-Q pro úplné zavření prohlížeče.


Pokud potřebujete další pomoc

Pokud vám tento článek neposkytl odpověď na vaši otázku, neváhejte nás kontaktovat kliknutím na tlačítko níže.

Kontaktujte nás


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.