Vítejte
Přihlásit se

Doporučení pro zájemce o okrasné ptactvo

Kvůli zajištění bezpečnosti vás i vašich potenciálních mazlíčků vás prosíme o prostudování a dodržování následujících bezpečnostních zásad. 


 • Buďte zodpovědní a důkladně se informujte
  Pořízení nového opeřence je obrovská zodpovědnost. Zamyslete se, jestli znáte charakter a specifika vybraného druhu a jste si skutečně jisti, že je pro vás ten pravý. Zvláště opatrní buďte u dravých ptáků - k jejich chovu je potřeba povolení k chovu nebezpečných zvířat (vydává Krajská veterinární správa).

 • Nebojte se prodávajícího na cokoliv zeptat. Dobrý chovatel vám rád poradí a zodpoví vaše otázky o druhu. Pokud s vámi chovatel dostatečně nekomunikuje, nebo na vás s koupí naopak naléhá, může to být jeden ze signálů, že jde o podvodníka.

 • Ujistěte se, že víte, co kupujete
  U některých druhů může být v podstatě nemožné rozeznat pohlaví bez provedení DNA testů (případně endoskopického vyšetření). Ujistěte se tedy, že znáte pohlaví ptáka, popřípadě, že vám na pohlaví nezáleží. Zvláště u papoušků hraje významnou roli i způsob odchovu - ptáci odchovaní pod rodiči nejsou tak kontaktní, jako ptáci dokrmení z ruky. 
 • Legislativa a dokumenty
  Mnoho druhů okrasného ptactva spadá pod registraci CITES, případně je chráněným druhem dle českého Zákona o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.). Ujistěte se, že si jste vědomi všech legislativních povinností, které vám z pořízení daného druhu ptáka vyplývají.
  Prodávající vám musí poskytnout veškerou související dokumentaci, například povinné doklady CITES, osvědčení o původu ptáka (je-li například zakázán odchyt z volné přírody). Myslete také na to, že některé druhy musí být povinně označené kroužkem, případně mikročipem. Týká se to především druhů podléhajících registraci CITES nebo těch, které spadajících do kategorie „nebezpečná zvířata”. U ptáků, na které se povinnost označení nevztahuje, je kroužek výhodou - ověřitelnost věku a země původu. Dnes se ptáci kroužkují, ale některé druhy se i čipují.

 • Pašeráky nepodporujte, ale nahlašujte
  Podezření z nelegálního obchodu nebo ze špatného zacházení s ptáky vždy nahlaste. Varovné signály jsou například: absence povinných dokladů, ptáci v očividně nevyhovujících podmínkách, nápadně nízká cena, uvedení chybného druhu nebo vydávání křížence za druh.

 • Platba a kupní smlouva
  Nikdy neposílejte platbu, dokud se nepřesvědčíte, že je prodávající seriózní, tedy dokud si neprohlédnete ptáka a neobdržíte potřebné dokumenty. V současné době není možné provést platbu prostřednictvím iFauny, proto doporučujeme, abyste před předáním peněz sepsali řádnou kupní smlouvu se všemi náležitostmi a celkově se ujistili, že je vše v pořádku. Pokud si nejste jisti nebo máte nějaké nezodpovězené otázky, obchod neuzavírejte.

 • Veterinář - specialista na ptactvo
  Včas si zjistěte, kde ve vašem okolí ordinuje veterinární lékař, který se zabývá medicínou ptáků. Ptáci jsou poměrně specifičtí tvorové a ne každý veterinář je dokáže skutečně dobře ošetřit.


Pokud potřebujete další pomoc

Pokud vám tento článek neposkytl odpověď na vaši otázku, neváhejte nás kontaktovat kliknutím na tlačítko níže.

Kontaktujte nás

Byla tato odpověď užitečná? Ano Ne

Send feedback
Je nám líto, že jsme vám nemohli pomoci. Pomozte nám zlepšit tento článek a napište nám zpětnou vazbu.