Welcome
Login

Jak poznám, že prodávající obdržel mou zprávu?

Jak poznám, že prodávající obdržel mou zprávu?

Dvě šedá odškrtávací políčka vlevo od vaší zprávy naznačují, že vaše zpráva byla prodávajícím přijata, ale ještě nebyla přečtena.

Jak poznám, že prodávající přečetl mou zprávu?

Dvě zaškrtávací políčka vlevo od vaší zprávy naznačují, že vaše zpráva byla prodávajícím přečtena, viz obrázek níže.

Důvody, proč se zprávy nemusí odesílat

Existuje několik faktorů, které mohou ovlivnit doručování zpráv prodávajícímu, se kterým jste se spojili prostřednictví chati. Zde je příklady: 

  • Údaje ve vaší zprávě obsahují nevhodné, očerňující informace či jinak nevhodný obsah.
  • Lokalita vaší IP adresy je na černé listině, například pokud vaše země byla vyhodnocena jako běžné místo, odkud jsou odesílány podvodné e-maily.

Pokud se tento problém nadále vyskytuje a nejste si jisti proč, kontaktujte nás kliknutím na tlačítko níže. 


Pokud potřebujete další pomoc

Pokud vám tento článek neposkytl odpověď na vaši otázku, neváhejte nás kontaktovat kliknutím na tlačítko níže.

Kontaktujte nás

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.