Welcome
Login

Jak nahlásím inzerát?

Máme vyhrazený tým, který posuzuje inzeráty na iFauně. Nicméně, spoléháme se na naši komunitu, aby nám nahlásila problémy, které náš tým může přehlédnout, a pečlivě zkoumáme každé nahlášení, které nám je zasláno.

Důvody pro nahlášení inzerátu

Žádáme vás, abyste nahlásili inzeráty, které si myslíte, že by měly být uzavřeny a odstraněny z následujících důvodů:

  • Inzerát již není relevantní
  • Inzerát se jeví jako falešný
  • Inzerát obsahuje nesprávné informace

Nahlášení inzerátu

Existují dva různé způsoby, jak nahlásit inzerát:

  1. Nahlaste inzerát odesláním ticketu na naši podporu prostřednictvím tohoto odkazu a vyberte "Nahlášení inzerátu nebo inzerenta" jako důvod kontaktu s námi.
  2. Pro konkrétní inzerát, který chcete nahlásit, klikněte na profil inzerenta na tlačítko "Nahlásit inzerát", viz obrázek níže. Poté se objeví vyskakovací okno, ve kterém budete požádáni, abyste vyplnili podrobnosti o důvodu nahlášení inzerátu.

Pokud chcete nahlásit uživatele a ne inzerát, podívejte se na tento článek, jak na to.

Co zahrnout při nahlášení inzerátu

Podívejte se na tento článek pro více informací o tom, co zahrnout při nahlášení inzerátu a/nebo uživatele.

Pokud potřebujete další pomoc

Pokud vám tento článek neposkytl odpověď na vaši otázku, neváhejte nás kontaktovat kliknutím na tlačítko níže.

Kontaktujte nás


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.