Welcome
Login

Máte podezření týkající se zanedbávání nebo týrání zvířat?

Pokud máte podezření, že jde o problém s péčí o zvířata (u jakéhokoli zvířete), se kterým se setkáte prostřednictvím iFauny, žádáme vás, abyste nám to neprodleně nahlásili. Při nahlášení problému s péčí o zvířata je pro nás důležité vědět, zda jste navštívili domov, abyste viděli zvířata a rodiče společně.

Nahlášení Krajské veterinární správě

Měli byste také přímo nahlásit své obavy Krajské veterinární správě, protože mají pravomoc prohlížet prostory, pokud existují nějaké obavy o pohodu zvířat, a mohou přijmout další opatření, pokud je to nutné. Spolupracujeme úzce s KVS a policejními orgány, a pokud požadují jakékoli údaje o účtu nebo inzerátu, jsme schopni je poskytnout, pokud je k nám zaslán žádost o ochranu osobních údajů.

Pokud potřebujete další pomoc

Pokud vám tento článek neposkytl odpověď na vaši otázku, neváhejte nás kontaktovat kliknutím na tlačítko níže.

Kontaktujte nás


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.